Bu açıklamayı, Kıbrıs Polis Akademisi'nin 153, 154 ve 155’ci Temel Eğitim Kuralarının mezuniyet törenindeki konuşmasında yaptı.

Hartsiotis'e göre, Nikos Christodoulides hükûmeti, polisi yeniden yapılandırma ve yeniden örgütleme çalışmalarını önceliklerinin en üst sıralarına koydu. Bu sayede tüm polis mensuplarının eğitime ve sürekli mesleki gelişime erişimi güçlendirilecek, mesleki yetkinlikleri artırılacak, beceri ve yetenekleri geliştirilecek. Böylece polis, toplumun nabzını tutabilecek, önleyici ve uyum sağlayıcı bir şekilde hareket edebilecek 

Adalet Bakanı, yeni polis mensuplarına devletin ve kendisinin her zaman polis yönetiminin yanında olacağını ve çalışmalarını fiilen destekleyeceğine dair teminat verdi.

Maviş: “Üreticiler ile hükümetin diyalog sürecini başlatması toplumsal bir beklenti” Maviş: “Üreticiler ile hükümetin diyalog sürecini başlatması toplumsal bir beklenti”

"Hepimizin hedefi ve inancı, bir yandan mensuplarının görev yaptıkları kuruma gurur duyacağı, diğer yandan da vatandaşların polisi bir müttefik, koruyucu ve günlük yaşamlarında bir dayanak olarak göreceği bir polis teşkilatı oluşturmaktır" diyen Hartsiotis, Uluslararası ve ulusal düzeyde güvenlik alanındaki benzeri görülmemiş tehditler de dâhil olmak üzere tehditlerin artığını söyledi.  Bakan Hartsiotis'e göre vatandaşların güvenlik ve huzur beklentileri de haklı olarak artmaktadır. Bu da polis memurlarının rolünü daha da önemli ve bir o kadar da zor kılıyor. 

"Son yıllarda, modern dünyanın gerçek güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için Polis Teşkilatı'nın personel sayısını önemli ölçüde artırma çabaları sürmektedir" diyen Bakan, Polis Akademisinin sunduğu yüksek düzeydeki akademik ve meslekî eğitimin sadece devam etmekle kalmayacağını, aynı zamanda daha da gelişeceğini ifade etti. Zira eğitim yoluyla, polis memurları devletin temel amacı olan vatandaşlarına en iyi güvenliği, insan hakları ve temel özgürlüklere tam saygı çerçevesinde sağlamayı başarabilecekler.

5 Nisan 2021'de işe alınan 178 yeni polis memurunun bugünün, meslekî kariyerlerinin başlangıcını işaret ettiğini belirten Bakan, "yeni polisler eğitimlerinin tüm aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonra aktif görevlere atandı ve görevlerini yeterli ve etkili bir şekilde yerine getirecek, mesleğin artan sorumluluk ve taleplerine tam anlamıyla cevap verecekler" diye ekledi.

Bunlara ek olarak, toplam 512 stajyer  polisin bulunduğu 8 temel eğitim kurasının daha eğitim programlarına devam ettiğini veya eğitime katılmayı beklediğini, zamanla tüm aşamaları tamamlayacaklarını ve aktif göreve başlayacaklarını söyledi.