Sendika Başkanı Özlem Gürkut tarafından yapılan açıklamada, ülkede kamusal sağlık hizmetlerine olan talebin artmasına karşılık hizmetlerin aynı oranda artırılamadığı ve arz-talep dengesinin bozulduğu savunularak, tetkikler için uzun bekleme listeleri, uzman, yatak, personel, cihaz ve ilaç eksiklikleri gibi hizmetleri etkileyen sıkıntılara dikkat çekildi. 

“Başka Aliler Ölmesin” sloganıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapıldı “Başka Aliler Ölmesin” sloganıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapıldı

Bunun yanında toplumun demografik yapısının değişmesi ve izlenen politikalardaki sorunlar nedeniyle toplum içerisinde ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de artmakta olduğunu savunulan açıklamada, sağlıktaki eksikliklerin şiddeti tetiklediği ve buna ilişkin kişilerin karşılarında bulabildikleri ilk muhatap olan sağlık çalışanlarına tepki gösterdiği ifade edildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

“Toplumda yaratılan şiddet kültürü ile mücadele, sağlıkta şiddet yasasının derhal çıkartılması, kamu hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşımın önündeki eksiklik ve engellerin aşılması, güvenlik hizmetlerinin en başta hastalar ve sağlık çalışanları için yeterli hale getirilmesi hayati önem arz etmektedir.

Hasta ve hekimin aynı takımın oyuncuları olduğu, şiddetsiz, kendi toplumumuzun ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilen, çağdaş, adil ve ulaşılabilir sağlık hizmetlerine ulaşmak için mücadelemiz sürecektir.”