TIP-İŞ Başkanı Dr. Özlem Gürkut, uluslararası hukukta yeri olmayan KKTC’de, hükümetin izlediği nüfus politikaları sonucu gün be gün ülke kaynaklarının yetersiz hale geldiğini ifade etti.

Gürkut, açıklamasında, sendika yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, dışa bağımlı bir ekonomi yaratıldığını, Türk Lirasının yabancı ülke paraları karşısında giderek erimesi ve astronomik enflasyon sonucu, halkın açlık sınırında yaşayacak hale geldiğini kaydetti.

Kıbrıs’ın güneyinde 27 temel ürün kategorisinde fiyat artışı Kıbrıs’ın güneyinde 27 temel ürün kategorisinde fiyat artışı

Sağlıkta, eğitimde, enerjide olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da ülke şartlarına uygun politikalar üretilmemesi ve izlememesini eleştiren Gürkut şöyle devam etti:

“Üretimi desteklemenin siyasi bir rüşvet haline getirilen sübvansiyonlar ve maddi destekten ibaret olmadığının anlaşılması gerekmektedir.

Tarım ve hayvancılık, kendi toprak, su, insan kaynaklarımıza ve coğrafik özelliklerimizle iklimdeki olumsuz değişikliklere uygun olarak bilimsel zeminde ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak yeniden planlanmalı ve desteklenmelidir. Üretimin birim maliyetinin düşürülmesi, halkın alım gücünün artırılması gereklidir. 

Hükümet kendi insan kaynaklarımızı ve kurumlarımızı görmezden gelmeye, yok saymaya devam edemez. Kendi yarattığı sorunlara ithal çözümler üretmeyi çözüm olarak gösteremez.

TIP-İŞ, hayvan üreticilerinin sorunlarının akılcı, bilimsel yöntemlerle ve iş birliği ve uzlaşı içinde çözülmesi gerektiği görüşündedir. Bu noktadan hareketle hayvan üreticilerinin eylemine destek beyan eder, hükümeti üreticinin sesine kulak vermeye çağırırız.”

Editör: Kıbrısın Sesi