Çam kese böceğiyle mücadelede yetersiz kalındığı gerekçesiyle eylem başlatan Çevre Platformu, dün Lefke’deki eyleminin ardından bu sabah da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeydi. Çevre Platformu, basın açıklaması ve eylem yaparak ülkenin orman varlığının korunmasını istedi. 

Bakanlık kapısına çam kese böceklerini bırakan Platform temsilcileri, çam kese böceği ile havadan biyolojik mücadelenin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Eyleme bazı siyasi partilerle sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Eylemde, Çevre Platformu adına konuşan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, ormanların ciddi risk altında olduğunu ifade etti. Tel, sivil toplum içinden gelen bakanın, çam kese böceği ile mücadelede uzmanların sesine kulak vermesini istedi. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını, çam kese böceği ile ilgili adım atmaya çağıran Tel, eleştirilerde bulundu, bakanın ormanlara karşı hiçbir sorumluluğunu yerine getirmediğini savundu. 

Tel, orman varlığının korunması için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Çevre, Halk Sağlığı, İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, Çevre Platformunun mücadelesine destek verdiklerini söyledi. 

İnsan ve orman sağlığı için çam kese böceğine karşı mücadelenin önemine işaret eden Mert, hekimler olarak insan çevre ve diğer canlılar için bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. 

Platforma destek veren KEMA Vakfı Başkanı Orman Mühendisi İlkay İlseven ve Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün de, havadan mücadele yapılamadığı için çam kese böceğinin arttığını, evlere kadar geldiğini ve zarar verdiğine işaret etti, orman ve çevrenin korunması için bütçeye kaynak yaratılması gerekliliğine dikkat çekti. Aksi taktirde gittikçe azalan orman varlığının yok olacağına işaret etti.

Çevre Platformu basın açıklamasını okuyan Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarpten de, ülkenin geleceği için ormanların korunması gerektiğini vurguladı, ormanlarda yaşanan kayıpların sorumlusunun yetkililer olduğunu savundu. 

Tarım Bakanlığını eleştiren Sarpten, Tarım Bakanının kendileri ile görüşmekten kaçtığını, uzman görüşlerini görmezden geldiğini ve türlü gerekçeler ortaya koyarak çam kese böceği ile mücadele edilmediğini öne sürdü. 

Havadan biyolojik mücadelenin önemine ve bu mücadele yapılırken sağlanan başarıya dikkat çeken Sarpten, bu mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. 

Mücadelenin yeniden devreye konması gerektiğini ifade eden Sarpten, ilk olarak bu sorunu kabul edip, irade ortaya konması gerektiğini belirtti ve çam kese böceği ile mücadele edilmezse ormanların yok olacağını, insan, çevre ve diğer canlıların zarar göreceğini söyledi. 

Sivil toplumdan gelen ve bugün sivil toplumu görmezden geldiğini savunduğu Tarım Bakanını “orman düşmanı” olarak niteleyen Sarpten, Tarım Bakanına, ormanda görmek istemediği çam kese böceklerini bugün bir kutu içinde hediye etmeye geldiklerini ifade etti. 

Konuşmaların ardından platform, kutu içerisindeki çam kese böceklerini bakanlık kapısına döktü.