Genel Kurulda yasa tasarılarının görüşülmesine geçilmeden önce ek sunuş yapıldı. Ulusal Birlik Partisi’nin, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde Fırtına Karanfil’in yerine Ziya Öztürkler’in görevlendirilmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okunarak, rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere geçildi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali tasarı üzerine söz alarak, yapılacak değişiklikle, 11 yasa tasarısı özünde, kamu görevlilerinin ve kamudan maaş çekenlerin hayat pahalılığı ödeneğinden yılda üç kez yararlanılmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Şahali, değişikliğin geç kalmış ancak yerinde bir değişiklik olduğunu ifade etti.

Komitede, CTP olarak değişikliğin 2025 ve 2026 yıllarında da uygulanması gerektiğini savunduklarını kaydeden Şahali, ancak önerilerinin olumlu karşılık görmediğini, 2025’te değişikliğin tekrar ele alınması gerekeceğini belirtti.

“Yüksek enflasyon baskısı altında yaşamaya devam ediyoruz” diyen Şahali, ortalama enflasyonun iki katından fazla bir gıda enflasyonu olduğunu kaydetti.

Tek başına hayat pahalılığının mutfaktaki ateşi söndürmeyeceğini belirten Erkut Şahali, dövize endeksli bir muhasebe sistemini savunmaya devam ettiklerini ifade etti.

Son üç yılda kamuda ve özel sektörde maaşların döviz cinsinden iki katına çıktığını kaydeden Şahali, buna karşılık satın alma gücünün aynı olmadığını, yüzde 25 kayıp olduğunu belirtti.

Sadece 2024 yılını öngören değişikliğe komitede olumlu oy verdiklerini ifade eden Şahali, “Umuyorum 2025 ve 2026’da eksikliğini hissedeceğimiz bir düzenleme yapmış olmayalım...” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun yüksek olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, hükümetin temel şiarının, özellikle orta ve alt gelirli insanların yüksek enflasyon altında ezilmemesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Özellikle gıda alanında doğrudan gelir desteğini 2024 yılı bütçesinde geçmiş yıllara nazaran yüzdelik açısından çok daha yüksek seviyeye getirerek, hayvancı ve çiftçinin, üretimini devam ettirmesi ve artırması adına mali kaynakları yarattıklarını ifade etti.

Bakan Berova, sağlık alanında ilaç sıkıntısı ve diğer alanlarda sıkıntı yaşamamak adına bütçeye gerekli ödenekleri koyarak, halkın sağlık açısından da sıkıntı yaşamayacağı bir 2024 öngörüsü yarattıklarını belirtti.

Bakanlık olarak devletin üzerine düşen mükellefiyeti zamanında yerine getirme adına büyük bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Berova, piyasa anlamında da bir güven yarattıklarını ifade etti.

Berova, 2023 yılında yüzde 83.5 oranında bir enflasyon ortaya çıktığına dikkat çekerek, çalışanların ücretlerinin, hayat pahalılığı ve vergi düzenlemesiyle yüzde 83’ün çok daha üzerinde, yüzde 100’ün üzerinde rakamlara ulaştığını ifade etti.

Ocak ve şubat ayında gıda alanındaki enflasyonun bütünsel enflasyonun üzerinde çıktığını kaydeden Berova, 2023 yılında gıda alanındaki enflasyon oranının yüzde 67 olduğunu ancak hayat pahalığını gıda üzerinden değil kümülatif olarak yaptıklarını söyledi.

“Herkes müsterih, herkes rahat olabilir” diyen Berova, hükümetin olanaklarını zorlayarak, orta ve alt gelirli gruplar için her türlü önlemi alacağını vurguladı. Berova, geçecek yasalarla birlikte mayıs ayı sonunda ücretlerin, dört aylık hayat pahalığı hesaplanarak, maaşlara ve ücretlere yansıtılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ise, ocak ayında asgari ücretin oy birliğiyle geçtiğini hatırlatarak, Bakanlık olarak gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

Yılda üç kez hayat pahalığının maaşlara yansıtılmasıyla ilgili geçen hafta işveren ve işçi temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar yaptığını, toplantılarının devam edeceğini belirten Gardiyanoğlu, ortak uzlaşı zemininde her iki tarafı da buluşturabilirse, gelecek hafta asgari ücret masasını toplayacaklarını kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yerinden sorusu üzerine Bakan Gardiyanoğlu, işçi ve işvereni aynı çizgide buluşturmanın önemini vurgulayarak, amacının, kamudaki çalışanlarla aynı anda paralel bir şekilde özel sektörün de bundan faydalanması olduğunu söyledi.

Daha sonra tasarının madde madde görüşülmesine geçildi. 

CTP Milletvekili Erkut Şahali söz alarak, Yasa’nın 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası için değişiklik önerisi sundu.

Şahali, geçici maddenin “2024, 2025 ve 2026 tarihlerinden itibaren İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde aralık ayı esasına göre oluşacak artış farkı kadar bir miktar 4 aylık dönemler halinde Mayıs 2024, Eylül 2024 ve Ocak 2025; Mayıs 2025 Eylül 2025 ve Ocak 2026 ile Mayıs 2026 Eylül 2025 ve Ocak 2027 aylarında olmak üzere üçer kez konsolide olarak uygulanır” şeklinde değiştirilmesini önerdi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova bunun üzerine yerinden söz alarak, CTP’nin hayali bir popülizm anlayışı içerisinde olduğunu savunarak, değişiklik önerisine olumsuz görüş belirtti.

CTP Milletvekili Şahali ise yerinden, “Popülizm ve hayali dediği şey kendilerinin yayımladığı verilerdir” dedi. Konuşmaların ardından öneri oy çokluğuyla reddedildi.

Tasarı ise madde madde görüşülmesi sonrasında oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Tasarılar madde madde görüşülmelerinin ardından oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporu okundu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın tasarı üzerine söz alarak, Maliye Komitesinin önünde yıllardır bekleyen bir yasa gücünde kararname olduğunu ifade etti. 

Asgari ücretin altında emekli maaş alıp, geçinemediği için çalışanlara ekstra vergi yükünün yeniden düzenlenmesiyle ilgili kararnamenin Anayasa’ya aykırı şekilde gündeme alındığını kaydeden Barçın, verginin adaletli olması gerektiğini belirtti.

UBP Milletvekili, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise, yaklaşık 400 tane yasa gücünde kararname olduğunu belirterek, “Biz bakanlıklara verdik. Bakanlıklardan gelen öncelikler üzerine de görüşmeye başlayacağız” dedi.

Tasarı, madde madde görüşülmesi sonrasında oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporu okundu. Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporu okundu.

CTP Milletvekili Barçın tasarı üzerine söz alarak, yarın uzman askerlerin yaşadığı sıkıntılara yönelik ayrıntılı bir konuşma yapacağını belirtti.

“Göç Yasası” denilen yasayla işe giren uzmanların barem düzenlemeleri yapılmadığı için yeni girenlerin maaşının, eski girenleri geçtiğini ifade eden Barçın, şu anda kamuda böyle bir durum olmadığını söyledi. Barçın, basit bir düzenlemeyle bu sorununun çözülebileceğini dile getirdi.

Devrim Barçın, bine yakın uzmanının bu sorunun cevabını beklediğini belirterek, “Bu anomaliyi gidermek adına hükümetten herhangi bir bakan kürsüye çıkıp, bunu ortaya koymazsa, bu da uzman askerlere UBP, DP ve YDP’nin verdiği değeri gösterecektir” dedi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise yerinden söz alarak, uzman askerlerle ilgili yapılan düzenlemelerin tarihine bakılmasını istedi.

KTSO: “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı'na karşı temkinliyiz” KTSO: “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı'na karşı temkinliyiz”

Madde madde görüşülmesi sonrasında tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Komite Başkanı Resmiye Canaltay ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin komite raporunu sundu.

Bu sırada salona gelen Maliye Bakanı Özdemir Berova, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasasına ilişkin konuşmasına yanıt verdi.

Uzman askerlerle ilgili sorunun farkında olduklarını belirten Berova, güvenlik ödemelerinin Türkiye tarafından karşılandığını ve GKK ile bu konu üzerinde bir çalışma yürüttüklerini anlatarak, çalışmanın sonucunda bir yasal düzenleme ihtiyacı doğarsa hükümetin bunu Meclis gündemine getireceğini söyledi. “Bizim bu konuya olan hassasiyetimiz en üst seviyededir” diyen Berova, muhalefetin bu konuda müsterih olmasını istedi.

Ardından Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçildi. Sonrasında tasarı, bütünü oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Son olarak Canaltay, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin komite raporunu sundu. Madde madde görüşülmesinin tamamlanmasının ardından bütünü oylanan Tasarı, oy birliği ile kabul edildi ve Meclis’in bugünkü çalışması tamamlandı.

Gelecek birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.

Editör: Kıbrısın Sesi