Accept LGBTİ-Cyprus ve Kuir Kıbrıs Derneği arasında "Renklerimizle Birleştik" ortak uzlaşı metni geçtiğimiz günlerde imzalandı.

Dervish Erol, Kuir Kıbrıs Derneği adına Kıbrısın Sesi’ne özel bir röportaj vererek, ortak uzlaşı metnine ilişkin detayları anlattı.

Erol, ortak uzlaşı metninin belirli değerler ve ilkeler çerçevesinde ortak hareket etme taahhüdünü içerdiğine işaret ederek, “Bu değerler arasında kesişimsellik, şeffaflık, eşitlik, saygı, bakım ve anlayış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ortak uzlaşı metninin Onur Haftası’na yönelik mesajlarına dikkat çeken Erol, “Kıbrıs'ın iki toplumunun, ortak değerler etrafında birleşerek imzaladığı bu uzlaşı metni, barış, insan hakları ve uzlaşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir” açıklamasını yaptı.

Erol, “Adaletin Rengi Ne?” sloganının içeriğine ilişkin detayları da paylaşarak, “Bu yılın sloganı olan "Adaletin rengi ne?" sorusu, adaletin çok boyutlu, adaletin tek bir renkle, tek bir kimlikle ya da tek bir deneyimle sınırlı olmadığıdır” dedi.

Röportajın tamamı…

KIBRISIN SESİ: Kıbrıs’ın güney kesimindeki Accept LGBTİ-Cyprus ile imzalanan ortak uzlaşı metninin amacı nedir?

EROL: Ortak uzlaşı metninin amacı, Kıbrıs Türk toplumundaki Kuir Kıbrıs Derneği ve Kıbrıs Rum toplumunda LGBT+ alanında mücadele veren iki örgüt arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmektir. Bu metin, her iki örgütün de LGBT+ hakları için daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla belirli değerler ve ilkeler çerçevesinde ortak hareket etme taahhüdünü içerir.

Bu değerler arasında kesişimsellik, şeffaflık, eşitlik, saygı, bakım ve anlayış bulunmaktadır. Kesişimsellik, bireylerin çeşitli sosyal ve politik kimliklerinin bir araya gelerek nasıl baskıya uğradığını anlamayı sağlar. Şeffaflık, açık ve dürüst bir iş birliği ortamı yaratmayı taahhüt eder. Eşitlik, tüm taraflara eşit fırsatlar sunmayı garanti ederken, dezavantajlı gruplar için olumlu ayrımcılığı da göz ardı etmez. Saygı, her bireyin kimliğini ve deneyimlerini tanımayı ve değer vermeyi içerir. Bakım, karşılıklı destek ve empati ile hareket etmeyi gerektirir. Anlayış ise, sürekli olarak birbirimizin bakış açılarını anlamaya çalışmayı ve empati geliştirmeyi hedefler.

Ortak uzlaşı metni, bu değerler doğrultusunda iş birliğini ve koordinasyonu artırarak, her iki örgütün de LGBT+ hakları için daha güçlü ve etkili bir şekilde mücadele edebilmesini amaçlamaktadır. Bu metin, toplumsal eşitlik ve adalet hedeflerine ulaşmada önemli bir adımdır ve Kıbrıs'taki LGBT+ topluluğu için daha kapsayıcı ve adil bir gelecek inşa etmeyi hedefler.

KIBRISIN SESİ: Onur Haftasına yönelik mesajı nedir?

EROL: “Onur Haftası kapsamında gerçekleştirilen Renklerimizle Birleştik etkinliği, küresel çapta LGBT+ karşıtı söylemlerin arttığı ve aşırı sağın yükselişte olduğu bir dönemde büyük bir anlam ve önem taşımaktadır.

Volt Kıbrıs’tan Accept LGBTİ-Cyprus ile Kuir Kıbrıs Derneği’ne destek beyanı Volt Kıbrıs’tan Accept LGBTİ-Cyprus ile Kuir Kıbrıs Derneği’ne destek beyanı

Onur Haftası'na yönelik mesajımız, bu zor zamanlarda LGBTİ+ topluluklarının birlik, dayanışma ve kararlılık içinde hareket etmelerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Kıbrıs'ın iki toplumunun, ortak değerler etrafında birleşerek imzaladığı bu uzlaşı metni, barış, insan hakları ve uzlaşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Küresel ölçekte artan nefret söylemleri ve ayrımcılığa karşı, LGBTİ+ topluluklarının sesini yükseltmesi ve insan haklarını önemini tüm topluma bir kez hatırlatması gerekmektedir. Bu bağlamda, Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTI-Cyprus'un birliği, bölgemizdeki çatışma iklimi ve adamızdaki ayrılıkçı ve ötekileştirici söylemlere rağmen, LGBTİ+’ların barış ve insan haklarından yana olduklarını güçlü bir şekilde ifade etmektedir.

Ortak Uzlaşı Metni'nin imzalanması, iki toplum arasında barış ve iş birliği için atılan önemli bir adım olup, LGBTİ+ topluluklarının haklarının savunulmasında da büyük bir ilerleme kaydetmektedir. Bu iş birliği, sadece Kıbrıs'ta değil, bölgemizde LGBTİ+ haklarının korunması ve geliştirilmesi için bir örnek teşkil etmektedir.

Onur Haftası'nda gerçekleştirilen Renklerimizle Birleştik etkinliği, ayrımcılığa ve nefrete karşı durmanın, sevgi, saygı ve eşitlik temelinde bir araya gelmenin mümkün olduğunu bir kez daha hatırlattı. LGBTİ+ toplulukları olarak, insan hakları ve barış için mücadeleye devam etme kararlılığı vurgulandı. Etkinlikte, Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTI-Cyprus'un imzaladığı Ortak Uzlaşı Metni ile iki toplumun LGBTİ+ bireyleri, daha adil ve kapsayıcı bir dünya için birlikte çalışma sözü verdiler. Bu iş birliği, bölgemizdeki çatışmalara ve ayrımcı söylemlere rağmen, barış ve insan hakları savunuculuğunun önemini ortaya koydu.

KIBRISIN SESİ: Adaletin rengi ne?” sloganı ile birlikte anlatılmak istenen nedir?

EROL: “Bu yılın Onur Haftası etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde 17 Mayıs Organizasyon Komitesi olarak 8-17 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Onur Yürüyüşü, 17 Mayıs'ta saat 18:00'da Lefkoşa Dereboyu Suitex önünde başlayacak ve Lefkeliler Hanı'nda son bulacaktır. Bu yılın sloganı olan "Adaletin rengi ne?" sorusu, adaletin çok boyutlu, adaletin tek bir renkle, tek bir kimlikle ya da tek bir deneyimle sınırlı olmadığıdır. Adalet, herkes için eşit haklar, özgürlük ve fırsatlar anlamına gelir ve bu nedenle tüm renkleri, kimlikleri ve deneyimleri kapsamalıdır. LGBTİ+ toplulukları olarak, adaletin herkes için erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiğini savunuyoruz.

Bu slogan, farklı kimlikler ve deneyimler üzerinden adaleti yeniden düşünmeye ve toplumda var olan ayrımcılık ve eşitsizliklere dikkat çekmeye çağırıyor. Adalet, yalnızca yasal bir kavram değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir gerekliliktir. Bu nedenle, herkesin haklarına saygı duyulan, her rengin ve kimliğin kabul gördüğü bir dünya için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Onur Haftası etkinlikleri ve yürüyüşümüz, adaletin herkes için olduğunu hatırlatmak ve bu uğurda birlikte durmanın önemini vurgulamak için düzenlenmektedir. Renklerimizle birleşerek, daha adil ve kapsayıcı bir dünya için birlikte çalışacağız. Bu etkinlikler aracılığıyla, toplumda farkındalığı artırmayı, ayrımcılığa ve nefrete karşı durmayı ve sevgi, saygı ve eşitlik temelinde bir araya gelmenin mümkün olduğunu göstermeyi hedeflemektedir.

Editör: Kıbrısın Sesi