Kuir Kıbrıs Derneği, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) eğitim ve sağlık haklarını güçlendirmeyi amaçlayan Gökkuşağı Projesi’nin hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında sağlık alanında çalışmalar yürüten Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği ile görüşmeler yaptı. Eğitim alanında ise geçen ay Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ziyaretine ek olarak Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’ni (KT-PDR) ziyaret etti.

Toplantılarda, projenin ilk aşamalarında gerçekleştirilen eğitim ve sağlık çalışanlarının LGBTİ+’lara karşı tutum araştırma sonuçları aktarıldı ve tartışıldı. Tutum araştırmasına ait bulgular ışığında, sağlık profesyonelleri ile gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında ortaya çıkan talepler aktarıldı ve sağlık profesyonellerine yönelik geliştirilmekte olan eğitim programının taslak içeriği hakkında paylaşımlar yapıldı. Ayrıca, proje kapsamında eğitim ve sağlık sektörleri için hazırlanan "Gökkuşağı Eğitim Programları" eğitim serilerinin için işbirliği içinde gerçekleşmesi konusu tartışıldı.

Kilim: Hepimiz eşit olmadıkça, toplumsal eşitlikten bahsetmek mümkün değildir Kilim: Hepimiz eşit olmadıkça, toplumsal eşitlikten bahsetmek mümkün değildir

Gökkuşağı Projesi kapsamında eğitim ve sağlık alanında sağlanacak finansal destek hakkında bilgilendirmeler yapıldı. LGBTİ+’ların sağlık alanında maruz bırakıldığı hak ihlallerini derinlemesine araştırmak, çözüm önerileri sunmak ve LGBTİ+’ların eşit haklara erişimini kolaylaştırmak için ayrımcılık karşıtı çalışma grubunun oluşturulmasına yönelik iki örgüt ile görüş alışverişinde bulunuldu.