Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görevli bir hemşireye, çalışmadığı günlere ilişkin haksız biçimde ek çalışma ödeneği verildiğine ilişkin başvuru üzerine hazırlanan raporda haksız biçimde ek çalışma ödeneği verildiğine dair bir bulguya ulaşılmadığını belirtti.

Varol, Mehmet Öztürk Kumser’in, Sağlık Bakanlığı Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev yapan bir hemşireye, çalışmadığı günlere ilişkin haksız biçimde ek çalışma ödeneği verildiğini iddia ederek konunun soruşturulması talebiyle daireye müracaat ettiğini kaydetti. 

Yapılan başvuru üzerine konunun yasa kuralları çerçevesinde incelenerek, rapor hazırlandığını bildiren Varol, Bütçe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ek çalışma yetkisi doğrultusunda, söz konusu hemşireye ek çalışma formu hazırlandığını ve Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen belgelere göre bu formların muhasebeleştirildiğini belirtti. 

Raporda şu ifadeler yer aldı: 

“Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Düriye Deren Oygar’dan yazılı bilgi talep edilmiştir. Oygar, sorularımızı yanıtlayarak konuya ilişkin belgeleri tarafımıza göndermiştir.

 Mehmet Öztürk Kumser, daireye yaptığı başvuruda Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sorumlu hemşire olarak görev yapan Gülşen Sarmış Kuşçu’nun sağlık ocağında bulunmadığı günler için ek mesai çizelgesi doldurarak devletten haksız yere kazanç elde ettiğini iddia etmektedir. Kumser, iddialarını kanıtlar nitelikte olduğunu düşündüğü Güzelyurt Sağlık Merkezi personelinin 2021 yılının aralık ayı çalışma çizelgesini, başvuru dilekçesinin ekinde daireye iletmiştir.

TDP Lefke İlçe Başkanı Karabetça: “Lefke Kaymakamı’nın atanmama sebebi UBP’nin kurultay hesaplarıdır” TDP Lefke İlçe Başkanı Karabetça: “Lefke Kaymakamı’nın atanmama sebebi UBP’nin kurultay hesaplarıdır”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar’ın verdiği bilgiye ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı nakil yazısına göre Gülşen Sarmış (Kuşçu),  Şubat 2020 tarihinden itibaren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Paramedikal Hizmetleri Sınıfı, III. Derece Sağlık Hemşiresi olarak Güzelyurt ilçesine nakledilmiş olup Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev yapmaktadır.

Müsteşarın daireye iletmiş olduğu Güzelyurt Sağlık Merkezi, 2021 yılı aralık ayı Personel Çalışma Çizelgesi’ne göre Sarmış 1 Aralık 2021 ve 8 Aralık 2021 tarihlerinde 08.00-16.00 saatleri arasında çalışmış, 4 Aralık 2021, 19 Aralık 2021 ve 24 Aralık 2021 tarihlerinde çalışma yapmamıştır. Bu tarih ve saatlerin Kumser’in daireye ilettiği personel çalışma çizelgesindeki tarih ve saatlerle aynı olmadığı tespit edilmiştir.

Başka bir ifadeyle Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen personel çalışma çizelgeleri ile Kumser tarafından gönderilen aynı tarihli çizelgeler birbirinden farklıdır.

Güzelyurt Acil Servisi'nde tutulan hemşire listesi defterindeki bilgilerle Sağlık Bakanlığı tarafından daireye iletilen çizelgenin ise aynı olduğunu söylemek mümkündür. Başka bir ifadeyle Acil Servis Hemşire Listeleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan çalışma çizelgesi uyumludur.

Bu aşamada Sağlık Bakanlığı’nın hangi çizelgeye göre işlem yapmış olduğuna bakmak gerekir. Sağlık Bakanlığı ve Kumser tarafından daireye gönderilen, birbirinden başka şekilde düzenlendiği açık olan Personel Çalışma Çizelgeleri arasında çok önemli bir farklılık daha vardır. Mehmet Öztürk Kumser’in daireye iletmiş olduğu çizelgede herhangi bir imza ve/veya paraf ve/veya mühür bulunmamaktadır.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen çizelgenin üzerinde kontrol eden kişi veya kişilerin parafı, Güzelyurt Sağlık Merkezi Sorumlu Hekim Op. Dr. Sayın Cemal Sakallı’nın mühür ve imzası ile Temel Sağlık Hizmetleri Daire Müdürlüğü’nün alındı mührü mevcuttur.

Hazırlanmış olsa dahi, yetkili bir makam veya kişi tarafından elden geçirilip onaylanmadıktan sonra herhangi bir belgenin resmiyet kazandığından söz etmek olası değildir. Hal böyle iken Mehmet Öztürk Kumser’in daireye iletmiş olduğu çizelgenin üzerinde, herhangi bir imza ve/veya paraf ve/veya mühür olmadığından ilgili çizelgenin resmiyet kazandığını, daha da önemlisi ilgili çizelgeye göre işlem yapıldığını söylemek mümkün görülmemektedir.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki kamu sağlık çalışanlarının 24-48 vardiya sistemi şeklinde görev yaptıklarını, yani 24 saat çalışıp 48 saat izin kullandıklarını kaydetmiştir. Oygar’ın verdiği bilgiye göre sağlık çalışanları, ihtiyaç duyulması durumunda izin saatlerinde ek mesaiye çağırılmakta, ay sonunda kişinin o ay kaç saat çalıştığı hesaplanıp, aylık çalışma saatinden fazla olan saatleri ek mesai olarak yazılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı yazısında, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki ek çalışma bildirim tablolarının merkezdeki sorumlu hekim tarafından imzalanıp müdürlüğe gönderildiğini, müdürlüğe iletilen tabloların Başhemşire tarafından çalışma listelerine göre kontrol edilerek imzalandığını ve daire müdürü’ne aktarıldığını, daire müdürünce imzalandıktan sonra işlemlerin muhasebede devam ettiğini ifade etmektedir. Müsteşar, Gülşen Sarmış’ın 2021 yılının aralık ayında normal çalışma saatleri dışında vardiyalı olarak çalıştığını ve 95 saat fazla çalışma yaptığını beyan ettiğini kaydetmiştir.

Mevcut koşullar ve eldeki resmî belgeler ışığında Bütçe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ek çalışma yetkisi doğrultusunda, 2021 yılı aralık ayı için, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki diğer çalışanlarla birlikte Gülşen Sarmış adına ek çalışma formu hazırlandığını ve Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen belgelere göre bu formların muhasebeleştirildiğini söylemek mümkündür.

Yapılan soruşturma neticesinde, Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçte hatalı davrandığı ve/veya Gülşen Sarmış Kuşçu’ya haksız biçimde ek çalışma ödeneği verildiğine dair bir bulguya ulaşılmamıştır.”

Editör: Kıbrısın Sesi