Schinas'a göre, 1 Mayıs 2024 tarihi, Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve AB ve A Bölgesi'ne katılımının başlangıcı gibi önemli tarihler arasında yer alıyor. Bu tarih, "küçük, bağımlı ve savunmasız bir Kıbrıs'ın sonunu; güçlü, dinamik bir ülkenin başlangıcını" temsil ediyor.

Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne katılımı, ülkenin modernizasyonuna, ilerlemesine, yaşam standartlarının yükselmesine ve Kıbrıslıları tarihsel olarak Avrupa'ya birleştiren siyasî, kültürel ve ekonomik bağların güçlenmesine büyük katkıda bulundu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Kıbrıs'ın uluslararası pazarlara ticarî erişiminin kolaylaştırılmasını örnek olarak gösterdi. Kıbrıs'ın uluslararası mal ihracatının değeri 2004 yılında 420 milyon avro iken 2023 yılında 3 milyar avroya yükseldi. Kıbrıs ayrıca dijital ve yeşil dönüşüm için 1,2 milyar avrodan fazla olmak üzere Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu ile NextGenerationEU'dan fonlarından destek aldı.

Schinas, ayrıca, Erasmus programı sayesinde en az 8.000 Kıbrıslı gencin Avrupa genelinde öğrenim gördüğünü ve Avrupa'nın geri kalanından 16.000 öğrencinin Kıbrıs'ta okuduğuna işaret ederek AB'nin 2017 yılında Kıbrıs Ulusal Sağlık Sistemi'nin oluşturulmasına verdiği desteğin de büyük önem taşıdığını belirtti. NextGenerationEU finansmanının Kıbrıs'ın kamu sağlık sistemi alt yapısını ve kamu sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmeye yardımcı olduğunu, Uyum Fonlarının ise yerel toplulukları ve 2017 yılında Kıbrıs Ulusal Sağlık Sistemi'nin gelişimini desteklemede kilit rol oynadığını ekledi.

Schinas, Kıbrıs'ın bu zor zamanlarda Avrupa Birliği'ni daha güçlü kıldığından hiç şüphe olmadığını belirterek, ülkenin benzersiz coğrafî konumunu en iyi şekilde değerlendirerek Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmede öncülük ettiğini ifade etti. "Siz Avrupa'nın bir anlamda çapasısınız, dünyanın jeopolitik olarak en çalkantılı bölgelerinden birinde çapa ve rüzgâr altı limanısınız" dedi.

Kıbrıs'ın günümüzde ticaret, ekonomi, enerji, denizcilik ve Avrupa, Afrika ve Asya arasındaki insanî eylemler için bir Avrupa referans noktası hâline geldiğini ve ülkenin mart ayında Amalthea girişimiyle Gazze'ye insanî bir deniz koridoru açtığında, "küçük bir ülkenin kriz anında büyüklerinin yanında durabildiğini" kanıtladığını kaydetti.

Schinas'a göre, geri dönüşler ve Yeşil Hat akışlarının kontrol altına alınmasındaki ortak başarılara rağmen, Kıbrıs şu anda Lübnan ve deniz kaynaklı göç baskısı altında. Yetkili, ülkenin sorunu yönetmekte yalnız olmadığını, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ı bu zorluğun üstesinden gelmede tam olarak desteklediğini ve göç yönetiminde önemli operasyonel ve finansal destek sağladığını ekledi.

Çeler: 'İki kardeş ülke olarak eşit, birbirini doğru anlayan, diyaloğu koruyan taraflar olmalıyız!' Çeler: 'İki kardeş ülke olarak eşit, birbirini doğru anlayan, diyaloğu koruyan taraflar olmalıyız!'

Avrupa Komisyonu Başkanı'nın geçen hafta Lübnan ile yaptığı ve tarihi bir anlaşma olarak nitelendirdiği kişisel katılımının, AB'nin Kıbrıs'ı desteklemek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu gösterdiğini kaydeden Schinas, ayrıca, Göç ve İltica Paktı'nın etkin bir şekilde uygulanmasının, ortak sorumluluk ve dayanışma arasında yeni ve adil bir denge sağlamada çok önemli olacağına ve Kıbrıs'ın da yeni mevzuatın en büyük faydalanıcılarından biri olacağına olan güvenini dile getirdi.

Kıbrıs'ın AB'ye katılımının yıl dönümünde, 1 Mayıs 2004'ün diğer büyük mücadelesini, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeniden birleşmesi çabasını unutmamamız gerektiğini söyleyen Komisyon Başkan Yardımcısı, Kıbrıs'ın fiili bölünmüşlüğünün, entegrasyon beklentilerinin henüz tam olarak karşılanmadığının ve bölünmüşlüğün açık bir yara olarak kaldığının bir hatırlatıcısı olduğunu sözlerine ekledi.

"Avrupa, duvarlarla, bölünmüş şehirlerle, askerî karakollarla ve barış gücü kuvvetleriyle uyumlu değil. Tüm Kıbrıslılar için en iyi barış gücü, birleşmiş bir Avrupa'dır ve olacaktır. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız bunu iyi biliyor; umarım adadaki ve Ankara'daki liderlikleri de bunu kavrayacaktır" diye ekleyen Schinas, "Kıbrıs, yeniden birleşmiş bir devlet olarak, tüm vatandaşlarını destekleyecek ve sorunları ihraç edecek yerleşimlerin değil, tek bir işlevsel Avrupa devleti olacak; bu durumda Avrupa'nın siyasî desteği kesin ve sarsılmazdır" diye vurguladı.

Schinas sözlerini, "Bir Yunanlı, bir Avrupalı ve şimdi biraz da Kıbrıslı olarak, son 20 yılda elde ettiklerimizi sevinç ve gururla kutluyorum. Daha fazlası, daha iyisi için ilerlemeye devam ediyoruz" mesajı ile tamamladı.

AB Sağlık Komiserinin açıklamaları

------------------------

AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides ise Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne katılmasının her zaman doğal bir ilerleme olduğunu, son 20 yılda Kıbrıs'ın birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen Birliğin eşit ve değerli bir üyesi olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Kyriakides, ülkenin AB'ye katılımının getirdiği faydaları vurgulayarak ekonomik ivmeyi, daha yüksek sosyal, çevresel ve tüketici standartlarını, yaşam kalitesinin iyileşmesini, yer seçme özgürlüğünü ve AB'nin Kıbrıs'a adalet, sağlık, yeşil büyüme, eğitim, dijitalleşme ve enerji gibi alanlarda sağladığı önemli desteği ifade etti.

Kyriakides ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin geçtiğimiz mart ayında Amalthea deniz koridorunu başlatma girişimini stratejik bir önem olduğunu vurgulayarak örnek olarak gösterdi.

"Bu 20 yıl boyunca katedilen yol her zaman kolay olmadı; başarıların yanı sıra zorluklar ve krizler de yaşandı, ancak Avrupa Birliği burada, Lefkoşa'nın kalbinde atıyor ve her gün Avrupa ilkelerinin her zamankinden daha geçerli olduğunu kanıtlıyor" diyen Kyriakides, bu ilkelerin Kıbrıs sorununun çözümüyle tam olarak hayata geçirilmesi umudunu dile getirdi.

"Çünkü katılımımızdan yirmi yıl sonra Kıbrıs hâlâ bölünmüş durumda, çünkü 2024 yılında Avrupa'nın içinde ayrılık çizgilerinin olması düşünülemez. Bu nedenle AB, Kıbrıs sorunu üzerine görüşmelerin yeniden başlamasını desteklemeye hazır" diyen Kyriakides, yirmi yıl öncesine giderek  ülkenin AB'ye resmî katılım anında hissettiği gurur ve duygulara temasla "o zamanlar çocuklarımızın ve gençlerimizin, önlerinde açık ufuklar, fırsatlar ve umutlarla nasıl hissettiğini daha iyi hatırlıyorum. Bugün kutladığımız, bu çocuklar ve onları takip eden nesiller içindir, çünkü onlar Avrupa'nın kalbidir" diyerek sözlerini tamamladı.

KHA