İç savaşın devam ettiği Sudan'da 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya İç savaşın devam ettiği Sudan'da 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya

Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) konuşan  Suzanne Pavlou, kadın cinayetinin "kadınların cinsiyete dayalı kasıtlı öldürülmesi" olduğunu ve "kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yalnızca en aşırı tezahürü değil, aynı zamanda onlara yönelik ayrımcılık ve eşitsizliğin de en şiddetli tezahürü" olduğunu açıkladı.

Araştırma konusuyla ilgili olarak, "Avrupa Birliği'nde kadın cinayetleriyle ilgili veriler resmi veya sistematik olarak toplanmıyor ve bu olguyu incelemek için uluslararası araçlardan yoksunuz" dedi.

"Zararlı tutumlar, davranışlar ve stereotiplerin yanı sıra yakın partnerlerin kadın cinayetlerinin cinsiyet dinamikleri gibi konulardaki anlayış eksikliğinin önleme yöntemlerini engellediğini" ekledi.

Pavlou, kadına yönelik şiddete yönelik kurumsal müdahalelerin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen FEM-UnitED isimli bir proje oluşturulduğunu belirterek, projenin beş Avrupa Birliği üye ülkesini (Kıbrıs, Malta, Almanya, İspanya ve Portekiz) kapsayığını dile getirdi.

 Pavlou, projenin "yakın partnerlere yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarına müdahaleyi iyileştirmeyi, kadınlara yönelik zararı azaltmayı ve kadın cinayetlerini önlemeyi hedeflediğini" söyleyerek  projenin politika değişikliklerini etkileme umuduyla veri üretmeyi hedeflediğini belirtti.

Editör: Kıbrısın Sesi