Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler 20 gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunulabilecek.

Tasarıyla, mevcut yasada, zaman zaman yasaya aykırı işlem yapılabildiği ve yasada uygulamada yaşanan sorunların çözümüne ilişkin gerekli düzenlemelerin bulunmaması gerekçesiyle, yasanın günümüz koşullarına uygun, bütünlüklü olarak değiştirilmesi, uygulanmada yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

Yasa Tasarısı’nda ayrıca; belgeler üzerindeki “imza ve mühürleri tasdik edecek” kişilerin atanması, kullanacakları unvanı, görevleri, tasdik koşulları ve görevin icrasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulamaya ilişkin kurallar yanında hâlâ görev yapan tasdik memurlarının durumu, mevcut tasdik memurluğu başvurularının değerlendirilmesine ilişkin kurallar da düzenlendi.