Volt, çevre örgütlerinin Akamas'a ilişkin idari soruşturma bulgularının yayınlanması yönündeki talebine destek belirtti.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oyçokluğuyla geçti Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oyçokluğuyla geçti

Volt'tan yapılan açıklamada, "Nihai sonuç, tüm ara sonuçlar ve soruşturma komitelerinin görev tanımları Meclis Çevre Komitesi'nin önüne konulmalı ve Sayıştay’a sunulmalıdır" denildi. 

Şeffaflık ve ülkenin doğal zenginlerinin pratikte korunması da talep edilen açıklamada, "Bizim için çevrenin ve ülkemizin doğal zenginliklerinin korunması bir diğer seçim öncesi bir taahhüt değil, siyasi programımızın temel dayanağıdır" ifadeleri kullanıldı. 

KIBRISIN SESİ HABER MERKEZİ