Yüksek Adliye Kurulu,Ersin Tatar’ın, geçtiğimiz cuma günü, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın görevden alınması talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirerek soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul, soruşturma memuru olarak Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları’nı atadı.

TAK muhabirinin Yüksek Mahkeme Genel Sekreteri Neşe Başkan’dan aldığı bilgiye göre, Yüksek Adliye Kurulu bugün öğleden sonra toplanarak Cumhurbaşkanı’nın yazısına istinaden, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Avcı hakkındaki soruşturmayı, Yüksek Adliye Kurulu’nun soruşturma memuru olarak atadığı Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları yürütecek.

Yüksek Adliye Kurulu’nun kararı yarın Asafoğulları’na tebliğ edilecek. Asafoğulları, Mahkemeler ve YÖDAK yasaları uyarınca, Turgay Avcı’dan on beş gün içinde yazılı savunma isteyecek. Savunmanın ardından Asafoğulları, en geç otuz gün içinde hazırlayacağı raporu Yüksek Adliye Kurulu’na sunacak. Raporu değerlendirecek Kurul, kovuşturmaya gerek görürse disiplin yargılamasına geçilecek.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik başkanlığındaki 12 kişilik Yüksek Adliye Kurulu, 7 Yüksek Mahkeme Yargıcı, Başsavcı, Cumhurbaşkanı’nın atadığı üye, Meclisin atadığı üye, Barolar Birliğinin atadığı üyeden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cuma akşam saatlerinde TAK’a yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kuruluna başvurduğunu açıklamıştı.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunuyor.