Mahkeme, ilgili ulusal mevzuatın, vicdani retçilerin alternatif bir hizmet biçimini yerine getirmeleri için herhangi bir hüküm içermediğini tespit etmiş ve daha önce, alternatif bir hizmet veya vicdani ret iddiasının incelenmesi için etkili ve erişilebilir bir prosedür sağlamayan bir sistemin, toplumun genel çıkarları ile vicdani retçilerin çıkarları arasında adil bir denge kurmuş olarak görülemeyeceğine karar verdiğine işaret etti.

Mahkeme, vicdani retçi Kanatlı’nın din ve vicdan özgürlüğünün yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinin (düşünce, vicdan ve din özgürlüğü) ihlal edildiğine karar vermiştir. AİHM, kararında zorunlu askerlik uygulamasına karşı vicdani retçiler için alternatif sivil bir hizmet öngörülmemesini hak ihlali olarak kabul ederek, Türkiye’yi mahkum etti.

Yapılan açıklamada, davanın  seferberlik hizmetti kapsamında vicdani ret hakkının genişletilmesi adına da önem taşıdığı kaydedildi

Karar: https://www.echr.coe.int/w/judgment-concerning-turkiye-7