DAÜ-PDRAM’dan verilen bilgiye göre, atölye çalışması eğitmen Uzm. Psk. Yaprak Parlan ve yardımcı eğitmen Uzm. Psk. Gökçe İnce tarafından verildi.

Atölye çalışması ile kimlik, demokrasi, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet gibi kavramları tanımak, kalıp yargı, önyargı ve ayrımcılık kavramlarının üzerinde durmak ve bu kavramların bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini fark etmek amaçlandı. Ayrıca etkinlik ile çoklu bakış açısını, diyaloğu, kültürlerarası anlayışı, empatiyi, eleştirel düşünceyi, insan haklarını ve eşitliği teşvik etmek, sosyal meselelerle başa çıkarken diyalog ve çoklu bakış açısının önemi konusunda farkındalığı arttırmak hedeflendi.