Karanlık gün. 6 Temmuz 1996...
Bugün Kutlu Adalı'nın Mafya-Devlet-Kontrgerilla işbirliği ile katledilişinin tam 28'inci yıldönümü...
Öldürülmeden önce yazdığı son yazının önce başından, sonra da sonundan alıntılar 28 senedir galın kafamıza girmedi ama, gene da hatırlaylım.
 
"Anavatan- Yavruvatan" politikasından vazgeçmeliyiz. Bu politikanın ruhunda acındırma vardır, acizlik vardır, sızlanma vardır, dilenme vardır, tembellik vardır, kolaycılık vardır, hazırlopçuluk vardır. Ananın memesindeki sütü, emme basma, tulumba gibi emerek sömürme vardır, muhtaçlık vardır, boyun eğme vardır, şamar vardır, tokat vardır, tekme vardır, baskı vardır, sopa vardır, ama kişilik, kimlik, gurur, onur yoktur.
....."
 
"…
Gerçek şu ki, maalesef KKTC Dingo'nun Hanından daha beterdir.
 
Bu handa A'dan Z'ye her şey değişmiştir. Değişmeyen saf kalan yalnız yargıçlardır, savcılardır, avukatlardır. Çok yakın gelecekte onlarda Anavatanlaştırılacaklardır. Ve böyle gerçeği dile getiren İlker Sertbay gibi nesli nadir bulunan yargıçların yerini 'Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin' diyen yargıçlar alacaktır.”
 
Evvelki gün Baş Ebisdad'ın uzatmalı sevgilisi Jujuli, anasının topraklarından Gıbrız'a gelir gelmez derdest  edilmiş deyceydim amma, VIP'de sabaha gadar misafir edilmiş.. Baş Ebisdad'da kısıldı mı oğlum, kuzeydeki Vezir'in huzurunda...? Hade bakalım...
Halbuki kaç defa tembih ettiydi Jujuli'ye, o yoğukan gendi başıña iş çevirmesin deyi..
 
Neysa...
Hatırlarsañız çok geçmedi üsdünden o şu yazdıydık yeññi Baş Kadı hakkında gayle duyduğumuzu...
 
Dosyaları biriken adli suçlar, sahdecilikden içerde yatan bakancıklar, hırsızlık, darp ve bilimum uyuşturucu davaları beklerkan, emir demiri kesdi gene be gavvole...
Gollifa Cumhuriyetinde isdellersa bir gecede jetler gakar, ener..
İsdellersa seçimlerdeki adayların Pazar günü olsa bile,  gece saat 21'de gorku sarınca genneri, (Tacan Reynar'da olduğu gibi) adaylıkları sudan sebeblerinan iptal edilir...
İsdellersa da yeññi Baş Kadının hiiiiç haberi yoğukan (!@?, zavallıcık) Jujuli'nin davası gargalar bokunu yemedan görülür ve Girne'nin prensesi teminatınan salıverilir...
 
"Neydi ama suçu...??" deyi soruncalar bağa, asfalyalarım atar..
Yörüyüñ be o yannı...
Baş Ebisdad jetlerinan milyonları götürür, davası bile okunmaz da,  gosgoca sevgilisi üç guruşluk sahde evrak içün ceza yeycek...?
 
Ne dediydi, unudduğuñuz demokrasi şehidi Kutlu Adalı son yazısının son paragrafında..?
 
***************
 
 
Anamızın vatanından gelen bir gara para aklayıcısı 20 biñ doları KAKA TC'den çıkarırkan yakalanmış..
E tabii mahkemeye çıkarttılar genni..
Cezasının garşılığı ya 10 sene mapusluk, ya da (sıkı duruñ da düşüncak bayılacaksıñız şimdi) 1000 TL PARA CEZASI..
Zavallı yargıç n'apsın, mevcut "Para ve Kambiyo Yasası"na göre sanığı yargılamış.
Sonuç: Ödenen 1000 TL para cezası, 20 biñ dolarcığın sanığa iadesi ve serbest galma...
Kutlu Adalı dediğinden "Dingo'nun Ahırı"dır bunun içi..
Peki ama Dianellos Siğara Fabrikasındaki 50 gişi bilmez mi yahu bu yasayı..?
Yasa üzerinde yapılacak düzenleme 27 Temmuz 2022'den beri Dianellos'da sıra bekler arkadaşlar..
Ondan sonra da biz yazınca iktidarı da, muhalefeti da onun içinde göt çatladır deyi, küser ahbablar bize..
Bu güççük bir örneciktir ha..
Daha neler götürüller bunun içinde..
Egemen egemen, trene bakar gibi bakmaya devam....
 
***************
 
- Vallahi be Elmaziye, ben çıkacayım içinden artık.. Bilirim, seninkiynan benimki toz gondurmaz turuncu güneşe ama yeter artık gızım...
- N'oldu be Siddiga gene da söyleniñ..?
- Aha yazar Feyzbuk'da gene.. Bir senede et, gap ilacı, hem gave, yüzde yüz goymuş üsdüne. Ekmek da yüzde elli.. Şavkları tavşan bazlar gibi keseller virra ama ona da oturtdular yüzde yüz.. Öbürlerini söylemem bile çünkü saydık sonra tayfalma gelir bağa..
- Herşeye da zam be gavvole.. Toros beyinan beraber bizimkiler sevdalandı bu turuncu güneşe. Vallahi baka baka oldular kôr. Doğrudur söylediğiñ be Siddiga. Hep da bunnarın zamanında goyar her şey üsdüne vallahi. Ben da okudum dediğiñi. Biliñ? Yalınız magarına koymadı üsdüne. Aynı fiyatınan galdı yazardı..
- U gavvole...!! O av köpeciği hani addılarıdı genni mahalleye da acırık, yediririk genni. Gaynadırdım genne magarına hep. Üç gündür o bile yemez magarınayı be Elmaziye. Görüñ..??
 
***************
 
Gandırdılar seni da be Maria...
Geçtiğimiz Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi Başkanı yaptığı açıklamayla, BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Kıbrıs sorununa çözüm için ortak bir zemin bulunmadığını tespit ettiğini söyledi.
Bunun talihsiz bir durum olduğunu söyleyen Güvenlik Konseyi Başkanı, Crans Montana'dan bu yana müzakerelerde gözle görülür ve elle tutulur bir gelişme olmadığını söyledi.
 
N’apacañ guzzum. Biri "biz Egemen'ik ama anamızın memesinden ayrılmayık" der, öbürü "bak aha görürsüñüz. Biz isderik ama onnar yan çizer" der. Maria'cık da giddi geldi amma hiçbirini gandıramadı.
Amman gözleniñ ha. Bu "anacıklar"ın sağı solu belli olmaz. Bak kuzeyin eski Sultanı "Elenler'inan dostane ilişkilerimize kimse zarar veremez" dedi öteği gün.
Şimdi 50 senelik bölünmenin iki tarafdaki etkinliklerinde hem Oğuz boylarının, hem da Elenlerin gövde gösterileri olacak. Hem kuzeyin Sultanı, hem da Elenlerin İmparatoru Gıbrız'da olacak. Bütün milli duygular tavan yapacak. İki tarafın şövenleri taht sahiplerine yaranmak içün cıbbana çalacak. Sonra da dönecek Gıbrız'ın dışında "ekonomik işbirliği" masalıynan poz verecekler.
Siz da egemen devletciğiñizda molihiya ayıklamaya devam edeceksiñiz.
 
Bir şey değil da, olan manamucuk Maria'ya oldu.
Ne işiñ var gızım seniñ, kopasıñ da gelesiñ ta Kolombiya’dan Gıbrız'a..
İnsan biraccık okur, bakar, ortalığı garışdıran Bööyyüük Krallığın ileri gelenleriynan gonuşur.
Sen gak, uy Gutteres'in aklına...
Acırım da genni....
 
***************
 
40 dereceymiş hava, olsun..
Eğer yoğusa kıyıda köşede sakladığın paracığıñ, aldanma yakasıñ klimañı. Vallahi yakallar seniñ çırañı...
Yüzde 13 zam yoğumuş dedi, Şavkların Efendisi.. "Sendika yalan söyler" dedi. Ha bir da kıçından uydurup, "Uçakalanının şavkları kanunen kesilemez" dedi.
Sendika hepsini yalanladı dün. Hem da yasa maddelerini sıralayarak.
Yalançının mumu yatsıya gadar yanar efendi. Emrullah'ın 120 milyon borcunu koruyacağıña, 2 yaşında çocuğunu emziren Münire'yi bırak da gorkusuz yaksın klimasını..
 
675 TL'nin peşine düşüp da şavkları kesenner..
120 milyon tonluk bokun içinde boğulursuñuz inşallah.....
 
 
Yusuf Nidai
6 Temmuz 2024
[email protected]
 
Derdest: Yakalamak
Gayle: Endişe, tasa
Tembih etmek: Öğüt vermek
Asfalya: Sigorta
Gap İlacı: Bulaşık deterjanı
Virra: Devamlı, sürekli
Tayfalma: Canı sıkılmak, bunalmak
Cıbbana: Alkış