29 Nisan Haftası Gökyüzü Ne Söylüyor?

29 nisan haftasına Mars-Neptün kavuşumunun etkisiyle giriyoruz. Balık burcundaki bu kavuşumun etkisiyle gökyüzüne ideallerimiz ve hayallerimiz için mücadele etme, savaş verme enerjisi hakim olacak. Bu günler civarında geleceğe yönelik idealize ettiğiniz, duygusal anlam yüklediğiniz, maddeden çok manevi anlam yüklediğiniz konuları hayata geçirmek için kendinizde gerekli motivasyon ve mücadele gücünü bulabilirsiniz. Özellikle kavuşumun en yüksek etkide olduğu pazartesi gün cesur ve yenilikçi fikirler ortaya koymak, otorite gördüğümüz (baba, patron…) kişilerden destek almak, bir takım genişleme fırsatları yakalamak için oldukça uygun bir gün, kaçırmayın derim.

Ancak olumsuz tarafından neyi idealize ettiğimizi, kendimizi neye adadığımızı ve neye fazlaca anlam yüklediğimizi de iyice gözden geçirmeliyiz. Aksi durumda hayal kırıklığına uğrama, kurban durumuna düşme enerjisini de içinde barındıran bir kavuşumla karşı karşıyayız.

Dünya astrolojisi açısından bakacak olursak Balık burcunda Satürn’den uzaklaşıp Neptün ile kavuşan bir Mars var karşımızda. Dolayısıyla üzerinde hala Satürn’ün sorun yaratan kötücül enerjisi var, kaldı ki zaten Mars’ın kendisi de savaşı, agresyonu, mücadeleyi anlatan bir gezegen dolayısıyla daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi savaşın denizlere inme ihtimali bu günlerde de devam ediyor. Bununla birlikte sulardan, sıvılardan ve denizlerden gelebilecek her türlü soruna karşı da kişisel hayatlarımızda dikkatli olmalıyız. Örneğin bugünlerde deniz/gemi kazalarında, sıvı kaynaklı (alkol, su..)  zehirlenmelerde, boğulmalarda, anestezi ve kimyasallarla ilgili sıkıntılarda artış yaşanabilir, dünyanın bazı bölgelerinde yine sel felaketleri olabilir. Kavuşum derecesinde etkili olan Scheat sabit yıldızı da astrolojide kötücül etkileriyle nam salmış bir yıldızdır dolayısıyla bu kavuşum ikinci kez dikkat çekiyor.

Ülkemiz açısından da bir değerlendirme yapmam gerekirse. Kavuşum aşağıdaki harita üzerinde de görüldüğü gibi ülkemizin tam Mars derecesinin karşısında, stresli bir etki yaratıyor. 

Picture 0001

Mars ülke haritalarında en temelde güvenlik güçlerini anlatır. Özellikle askeri konuların ve denizlerimizin gündeme geleceği, güvenliğin konuşulacağı bir etki yaratabilir. Diğer taraftan politik kararsızlık ve istikrarsızlığın daha çok görünür olacağı, bazı skandal vari olayların yaşanabileceği, halk olarak bizim de olayları görmekte, anlamakta zorlanabileceğimiz, hayal kırıklığı yaşayabileceğimiz ya da bazı şeyleri fazla idealize etmemize sebep olacak konu ve olaylarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu dönemde halk olarak neye inandığımıza, neyi gözümüzde gereğinden fazla büyüttüğümüze dikkat edip, kurban anlayışında olmamalıyız.

Sevgilerle..